e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma Balkonovky a letničky
e-shop zdarma Drůbež
e-shop zdarma Hrnkované byliny
e-shop zdarma Jedlé květy
e-shop zdarma Saláty
e-shop zdarma Trvalky
e-shop zdarma Zelené natě
e-shop zdarma ZeleninaReklama:

Obchodni podminky

1. Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí výhradně pro nákup v internetovém obchoděhttp://mlynec.eshop-zdarma.cz.
Tyto obchodní podmínky specifikují a vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka nakupujícího v internetovém obchodě
http://mlynec.eshop-zdarma.cz (dále jen Kupující).

 2. Doba dodání

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka považována za platnou a zaevidována Prodávajícím. Zboží je expedováno během 1 – 7 pracovních dnů. Pokud Prodávající není schopen provést expedici v této lhůtě, je povinen kontaktovat Klienta. 

 3. Doprava a placení

 

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu obchoděhttp://lmlynec.eshop-zdarma.cz.
jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí objednaného zboží Kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu 
obchoděhttp://lmlynec.eshop-zdarma.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu 
obchoděhttp://lmlynec.eshop-zdarma.cz, pochází z ekologické farmy.
8. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
9. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle Prodávající informaci na e-mailovou adresu Kupujícího.

 5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Podle § 53, odstavce 6 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, Prodávající obratem Kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle § 53, odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb, občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Zboží vrácené zasláním na dobírku nebude přijato!

 6. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu 
http://lmlynec.eshop-zdarma.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může Kupující bez souhlasu Prodávajícího provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Prodávající a Kupující se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obecně platným právním řádem České republiky tak, jak je ustanoven ve sbírce zákonů, především potom zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.
 

 10685 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!